§1. Zasady ogólne
a. Dostęp i korzystanie ze strony https://www.częścirolnicze.net (dalej zwanej Stroną) i materiałów dostępnych na niej (dalej zwanych Treścią) jest możliwe tylko na warunkach opisanych w poniższym regulaminie.
b. W przypadku braku innych informacji, cała Treść dostarczana jest przez Części Rolnicze – Roman Baszewski.
c. Strona dostarcza informacji na temat Części Rolnicze – Roman Baszewski w zakresie świadczenia usług oraz oferowanych produktów. Na Stronie dostępne są też inne informacje związane z Części Rolnicze – Roman Baszewski.
d.Części Rolnicze – Roman Baszewski może usuwać, dodawać, modyfikować i zmieniać informację zawarte na Stronie bez powiadomienia. Strona jest aktualizowane czasowo, jednak Części Rolnicze – Roman Baszewski, nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz, informacji produktowych. Części Rolnicze – Roman Baszewski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach zamieszczonych na Stronie. Informacje powinny być traktowane jako aktualne tylko w momencie ich publikacji na stronie a nie według momentu wejścia na stronę.
§2. Monitorowaniea. Korzystanie ze Strony przez użytkownika może być monitorowane przez Części Rolnicze – Roman Baszewski i zebrane informacje mogą być wykorzystywane wewnętrznie w zakresie dozwolonym przez prawo.§3. Odpowiedzialność użytkownikaa. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystko co robi na Stronie.
b. Użytkownik nie będzie podejmował żadnych umyślnych czynności mających na celu zaszkodzenie Stronie lub uzyskanie dostępu do sekcji, do której nie ma uprawnień dostępu.§4. Brak gwarancji oraz zrzeczenie się odpowiedzialnościa. Części Rolnicze – Roman Baszewski dołoży starań by informacje na stronie były aktualne i prawidłowe ale nie daje gwarancji, że informację nie będą zawierały błędów.
b. Części Rolnicze – Roman Baszewski nie gwarantuję, że strona będzie dostępna bez przerwy.
c. Części Rolnicze – Roman Baszewski nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których odnośniki umieszczone są na Stronie.
d. Wszystkie stwierdzenia w regulaminie nie dotyczą wyjątków, w których prawo mówi inaczej.